back

03-04-2014 09:55

Основні податки в Україні та їх ставки

 

 Оподаткування

 

Особливості податкової системи України

Податкова система України включає три основних підсистеми:

  • підсистема оподаткування юридичних осіб;

  • підсистема оподаткування фізичних осіб;

  • збори в державні цільові фонди.

Згідно з чинним законодавством податкові платежі поділяються на дві групи:

  • загальнодержавні податки і збори;

  • місцеві податки і збори.

 

Загальнодержавні податки та збори:

Податок на прибуток підприємств

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на додану вартість

Акцизний податок

Екологічний податок

Рентна плата

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

Рентна плата за спеціальне використання води

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

Державне мито

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Місцеві податки та збори

Порядок сплати місцевих податків і зборів встановлюється сільськими, селищними, міськими радами. До місцевих податків і зборів належать:

Податок на майно

Плата за землю

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Транспортний податок

Єдиний податок

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Туристичний збір

 

Спрощена система оподаткування

Спрощена система оподаткування в Україні дає право не платити безліч податків і зборів, що полегшує ведення бухгалтерії. Спрощену систему оподаткування (єдиний податок) можуть застосовувати як фізичні особи-підприємці так і юридичні особи резиденти. Згідно із змінами спрощена система оподаткування 2016 року розділяється на чотири групи:

  • 1-а група – фізичні особи підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках і провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню та об`єм доходу, яких протягом року не перевищує 300 тис. гривень Єдиний податок – до 10% мінімальної заробітної плати + Єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати.

  • 2-а група – фізичні особи підприємці, які використовують працю не більше 10 найманих осіб і, об`єм доходу яких не перевищує 1,5 млн гривень., які здійснюють господарську діяльність і надання послуг, у т.ч. побутових, платникам єдиного податку і населенню, виробництво та продаж товарів, діяльність, у сфері ресторанного господарства. Єдиний податок – до 20% мінімальної заробітної плати + Єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати за кожного працівника.

  • 3-а група – фізичні особи підприємці та юридичні особи, об`єм доходу яких не перевищує 5 млн. гривень. Кількість найманих працівників необмежена. Єдиний податок – 3% від отриманої виручки за умови сплати ПДВ або 5% без сплати ПДВ + Єдиний соціальний внесок 22% від мінімальної заробітної плати за кожного працівника.

  • 4-а група – юридичні особи, с/г товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%. Ставка податку - 0,16 - 5,4% від нормативно грошової оцінки (залежно від виду земель).

 

Invest in Chernihiv Region

Інвестиційний профіль Чернігівщини

Інвестиційний паспорт Чернігівщини

Бюлетень Чернігівська область

 

Види економічної діяльності

 

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА ЗМІ

Державна реєстрація юридичних та фізичних осіб-підприємців  доступна онлайн, не виходячи з дому або офісу online.minjust.gov.ua  В даному розділі ви можете пройти реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських організацій та ЗМІ.

Зокрема, для фізичних осіб-підприємців доступна: державна реєстрація та внесення змін до відомостей, включення відомостей до реєстру та припинення підприємницької діяльності. Для юридичних осіб — державна реєстрація створення підприємства та включення відомостей до реєстру.

РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Згідно з пунктом 14 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстрація юридичних осіб (крім громадських формувань) здійснюється виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб`єкти.

ДОКУМЕНТИ

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації юридичної особи зазначені у статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Реєстрація юридичної особи на підставі документів, поданих в електронній формі проводиться незалежно від місця знаходження юридичної особи в межах України. Онлайн процедура: online.minjust.gov.ua/registration-ur

РЕЄСТРАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ ПІДПРИЄМЦЯ

Згідно з пунктом 14 статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» реєстрація фізичних осіб-підприємців здійснюється виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб`єкти.

ДОКУМЕНТИ

Перелік документів, необхідних для державної реєстрації фізичної особи-підприємця зазначено у ст.18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Реєстрація/припинення фізичної особи-підприємця на підставі документів, поданих в електронній формі проводиться незалежно від місця знаходження фізичної особи-підприємця в межах України. Онлайн процедура: https://diia.gov.ua/services/reyestraciya-fop

 

Робота іноземців на території України:

Оформлення візових документів:

З питаннями щодо оформлення віз для в’їзду, транзитного проїзду та перебування на території України іноземців та осіб без громадянства можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України в розділі "Візові операції".

Дозвіл для працевлаштування іноземців та осіб без громадянства на території України

Порядок працевлаштування та видачі дозволу на використання праці іноземців регулюється Законом України "Про правовий статус іноземців"  (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3773-17) та іншими нормативного-правовими актами. 

Дозвіл на застосування праці іноземців чи осіб без громадянства на території України видається регіональними центрами зайнятості Державної служби зайнятості України (Чернігівський регіональний центр зайнятості) за місцезнаходженням підприємства чи установи, яка приймає на роботу зазначених осіб, на заяву роботодавця чи його уповноваженого представника (за довіреністю).

Останні новини

Анонси 

 

 

 

Погода