СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОБРОБУТ» оголошує про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкту: машинно-тракторний парк, що знаходиться за адресою: 15163, Чернігівська обл., Чернігівський район, Городнянська ТГ, село Дібрівне, вулиця Підлісна, 93а.

Дані щодо юридичної особи: СТОВ «ДОБРОБУТ»; адреса: 15163, Чернігівська обл., Чернігівський район, Городнянська ТГ, село Дібрівне; директор – Малофій Віктор Григорович; тел.: (097) 599-27-77.

Підприємство займається змішаним сільським господарством, у тому числі рослинництвом та тваринництвом. Основний вид економічної діяльності – код КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

У процесі діяльності промислового майданчика СТОВ «ДОБРОБУТ» (машинно-тракторного парку) відбуваються наступні технологічні операції, які є джерелами утворення забруднюючих речовин:

- зберігання пального та заправка автотранспорту;

- спалювання палива в двигунах внутрішнього згорання автотранспорту;

- зварювання металів;

- механічна обробка металів;

В процесі діяльності підприємства до атмосферного повітря будуть потрапляти наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС); метан; оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку діоксид азоту; азоту(1)оксид (N2O); сажа; вуглецю діоксид; діоксид сірки; бенз(а)пірен; вуглеводні граничні С12-С19 (розчинник РПК-265 п та інш.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо); манган та його сполуки  (у перерахунку на манган); кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175); речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом.

У атмосферне повітря можуть виділятися забруднюючі речовини у кількості 23,17583 т/рік.

За більш детальною інформацією звертатися до організації-розробника документації: ТОВ «НП «ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ: 41665505. Адреса: 03151, м. Київ, вул. Липківського Василя Митрополита, будинок 45; тел.: (067) 238-06-91; e-mail: [email protected].

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян щодо наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для об’єкту: машинно-тракторний парк СТОВ «ДОБРОБУТ» протягом 30 днів з моменту опублікування даного повідомлення проводить Чернігівська обласна державна адміністрації за адресою: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7; телефон приймальні: (0462) 67-50-24, факс: (0462) 67-50-70; електронна адреса: [email protected].