back

23-05-2016 15:00

Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 №5018

The Law of Ukraine on Industrial Parks

Постанова Кабінету Міністрів від 16.01.2013 №216 «Про затвердження Порядку прийняття рішення про включення індустріального (промислового) парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків»

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.04.2013 № 386 «Про затвердження форми Типового договору про створення та функціонування індустріального парку»

Порядок створення індустріальних парків та отримання державної підтримки

Мережа індустріальних парків в Україні

 

Порядок створення та реєстрації індустріальних парків в Україні, особливості вкладання в них інвестицій визначені в Законі України «Про індустріальні парки»

 

Відповідно до Закону України «Про індустріальні парки» індустріальний парк визначена ініціатором створення індустріального парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім захоронення відходів), а також науково-технічну діяльність, діяльність у сфері інформації і телекомунікацій.

При цьому, земельна ділянка, використання якої планується для створення та функціонування індустріального парку, може розташовуватися у межах або за межами населених пунктів і повинна відповідати таким вимогам:

1) належати до земель промисловості;

2) бути придатною для промислового використання.

Метою створення індустріального парку є забезпечення економічного розвитку та підвищення конкурентоспроможності регіону, активізація інноваційно-інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвиток сучасної наукової, виробничої та ринкової інфраструктури.

На сьогодні існує проблема обмеженості інвестиційних ресурсів, яка стримує розвиток економіки області, уповільнює процес створення нових виробничих потужностей, знижує потенційну конкурентоспроможність регіону.

В цих умовах створення індустріальних парків – це перевірений часом та міжнародним досвідом дієвий механізм індустріалізації економіки, залучення інвестицій, збільшення зайнятості населення, забезпечення збалансованого регіонального розвитку, впровадження новітніх технологій у промисловому виробництві, підтримки місцевих виробників, сприяння малому та середньому підприємництву тощо.

На сьогоднішній день запроваджено ряд економічних стимулів для індустріальних парків, відповідними змінами до Закону України «Про індустріальні парки»  (від  07.09.2021 № 1710-IX) передбачено комплексне оновлення підходів  до створення та функціонування індустріальних парків. Зокрема:

 • надано можливість здійснювати в межах індустріальних парків господарську діяльність з переробки промислових та/або побутових відходів (окрім захоронення);
 • зменшено мінімальну площу земельних ділянок для створення індустріальних парків з 15 га до 10 га та збільшено верхню межу з 700 до 1000 га;
 • звільнено від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва для громадян та юридичних осіб, у разі використання ними земельних ділянок для розміщення індустріальних (промислових) парків;
 • передбачено можливість створення в межах індустріальних парків інвестиційних проектів типу «brownfield»;
 • запроваджено систему державного стимулювання розвитку мережі індустріальних парків на 2022 рік і наступні 4 роки у сумі не менше 2 млрд грн для:
 • надання повної або часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами (позиками) на облаштування та/або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків;
 • надання коштів на безповоротній основі для здійснення господарської діяльності та облаштування індустріальних парків та/або забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо);
 • компенсація витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Крім того, наразі очікується прийняття Верховною Радою двох законопроєктів (№5688, №5689), які передбачають відповідні податкові та митні пільги, зокрема:

 • звільнення від податку на прибуток резидентів ІП на 10 років за умови його реінвестування у розвиток інвестиційного проєкту;
 • звільнення від сплати ПДВ та ввізного мита на ввезення нового устаткування (обладнання) для власного використання;
 • встановлення пільгових ставок податку на нерухомість (за рішенням ОМС);
 • встановлення ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж земельний податок (за рішенням ОМС);
 • звільнення від сплати земельного податку (за рішенням ОМС).

 

«Дорожня карта»  щодо створення індустріального парку (ІП)

 1. Формування ініціатором ідеї щодо створення індустріального парку (ініціатор створення індустріального парку - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні або фізичні особи, які мають право на створення індустріальних парків на землях державної, комунальної чи приватної власності).
 2. Вибір території для індустріального парку.
 3. Визначення функціонального призначення (пріоритетних галузей) індустріального парку.
 4. Розроблення концепції індустріального парку, в якій зазначаються:

1) назва індустріального парку;

2) ініціатор створення індустріального парку;

3) мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку;

4) місце розташування, розмір земельної ділянки та об’єкти, розміщені на ній, у тому числі об’єкти виробничого призначення (за наявності);

5) строк, на який створюється індустріальний парк;

6) вимоги до учасників індустріального парку;

7) інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо, а також про необхідну інженерно-транспортну інфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку;

8) план розвитку індустріального парку;

9) орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення;

10) організаційна модель функціонування індустріального парку;

11) очікувані результати функціонування індустріального парку;

12) інші відомості на розсуд ініціатора створення.

5.Погодження Концепції з Мінекономіки України в робочому порядку.

6.Прийняття рішення про створення індустріального парку(на основі затвердженої концепції індустріального парку, індустріальний парк створюється на строк не менше 30 років).

7.Погодження Концепції та рішення про створення Індустріального парку на засіданні виконавчого комітету.

8.Затвердження Концепції та рішення про створення Індустріального парку на засіданні міської ради.

9.Подання до Мінекономіки України  копії рішення про створення індустріального парку та концепції індустріального парку (протягом п’яти  робочих днів з дня прийняття такого рішення).

10.Подання документів до Мінекономіки України для прийняття рішення про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків.

 

Основні документи, необхідні для реєстрації індустріального парку (стаття 15 ЗУ «Про індустріальні парки»)

 • заява про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків
 • рішення ініціатора про створення індустріального парку
 • концепція індустріального парку
 • витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки та правовстановлюючі документи на розташовані на ній об’єкти нерухомого майна
 • найменування керуючої компанії та учасників (за наявності)

11.Прийняття рішення Мінекономіки України про включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків (протягом 45-ти робочих днів з дня отримання заяви та матеріалів).

12.Організація і проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку.

13.Укладення та строк договору про створення та функціонування індустріального парку.

 

 

Останні новини

Анонси 

 

 

 

Погода