29-01-2016 11:58

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація

Чому потрібно розвивати сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію?

Однією з найбільш гострих проблем в Україні є відсутність кооперативного руху на селі, який сприяв би подальшому розвитку інфраструктури аграрного ринку, позитивно впливав на цінові коливання на продовольчому ринку, створював прозору мережу заготівлі та збуту сільськогосподарської продукції. Можна виділити декілька факторів, які впливають на сільське господарство та життя сільського населення, та негативні впливи яких можуть мінімізувати сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи:
- слабка організація сільськогосподарського сектору:  процес розвитку приватного фермерства також важкий, особливо для дрібних і середніх товаровиробників;
- високі ціни на засоби виробництва та техніки: пропоновані умови продажі невигідні селянам, ринок є непрозорий і неконкурентноздатний;
- монополія переробних підприємств: умови оплати і ціни, які ними пропонується, невигідні селянам.. Як наслідок падає виробництво, переробні підприємства відчувають нестачу сировини і компенсують її за рахунок імпорту;
- непристосованість техніки до невеликих господарств. Фермери та особисті селянські господарства не можуть придбати деякі види необхідної техніки,так як не може бути задіяна на повну потужність.
Обслуговуючі кооперативи, здійснюючи обслуговування членів кооперативу надаватимуть послуги, які є важкодоступними для кожного окремо, і сприятимуть прибутковому господарюванню кожним сільгоспвиробником.
Сільськогосподарську обслуговуючу кооперацію ми бачимо як механізм самоорганізації та захист невеликих сільських товаровиробників від недобросовісних посередницьких структур та економічної залежності від них.

Що таке сільськогосподарський обслуговуючий кооператив?
Відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію» сільськогосподарський обслуговуючий кооператив – це сільськогосподарський кооператив, що утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції для організації обслуговування, спрямованого на зменшення витрат та/або збільшення доходів членів цього кооперативу під час провадження ними сільськогосподарської діяльності та на захист їхніх економічних інтересів.

Які вигоди приносить кооператив своїм членам?
Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація – це:
- підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва завдяки оптимізації витрат товаровиробників на придбання засобів виробництва, проведення окремих технологічних операцій, здійснення маркетингових досліджень, а також збільшення прибутку від реалізації продукції;
- розширення доступу сільськогосподарських товаровиробників, особливо селянських та фермерських господарств, до агросервісних послуг;